Rubato Photo Favicon white bg

Author avatar
Brian Bruemmer
https://rubatophoto.com